search.ch
Sonntag 29.03.2020

17:47 – 18:28 41'

 1. RegioExpress (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 41') RE

17:47 – 18:28 41'

 1. RegioExpress (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 41') RE

18:20 – 19:17 57'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 57') R

18:20 – 19:17 57'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 57') R

18:47 – 19:28 41'

 1. RegioExpress (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 41') RE

18:47 – 19:28 41'

 1. RegioExpress (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 41') RE

19:20 – 20:17 57'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 57') R

19:20 – 20:17 57'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 57') R

19:47 – 20:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

19:47 – 20:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

20:47 – 21:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

20:47 – 21:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

21:47 – 22:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

21:47 – 22:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

22:47 – 23:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

22:47 – 23:34 47'

 1. ZugZug Regio (Richtung La Chaux-de-Fonds) bis Endstation (Dauer: 47') R

Legende

 • 1 Zug mit mehreren Zielen: Bitte Anschriften am Zug beachten